ผู้บังคับบัญชา


 

พลตำรวจตรี สันทัด วินสน
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง

พันตำรวจเอก อรุณ กุลสิรวิชย์
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง

พันตำรวจเอก อาคม บัวทอง
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง

 

พันตำรวจเอก ภาสกร ภักดีวานิช
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง

พันตำรวจเอก สุตรีธา  อ่อนสด

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง

 พันตำรวจเอกสิทธินันท์ สังฆพันธ์ุ

 รองผู้บังคับการตำรววจภูธรจังหวัดตรัง

       

พันตำรวจเอกณรงค์ สวัสดิกานนท์

 รองผู้บังคับการตำรววจภูธรจังหวัดตรัง