🥕🥕ข่าวประชาสัมพันธ์🥕🥕


📢📢 “ประกาศ”  NEW จัดซื้อจัดจ้างตัดชุดเครื่องแบบสนามสำหรับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน ปะหน้าส่งข้อมูลราคากลาง+ของเขตของงาน ราคากลาง+ขอบเขตของงาน-โครงการจัดซื้อจัดจ้าง


พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 http://songmetta.com/security/index.html

📢📢 ประกาศ ก่อสร้างแฟลตนาโยง ระกาศ ภ.จว.ตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่พัก(แฟลตฯ สภ.นาโยง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตฯ นาโยง


📢📢ประกาศ  ประกวดราคาก่อสร้างอาคารการคลัง/เก็บของกลาง 🌴new🌴https://drive.google.com/drive/folders/1Stu2VvNmt2_YCZM5PtGiVYbIWaJiH770?usp=sharing

📢📢ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา กองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวน

📢📢การประชาสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย 🌴new🌴 กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย 

 📢📢ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรจังหวัดตรัง 🌴new🌴 เจตนารมย์ในการป้องกันการทุจริต(Trang ProvinciaL Police's aims for preventing corruption)เจตนารมณ์ 

📢📢ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดตรัง 🌴new🌴 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน(Subject honest intentions in the administration of Trang ProvinciaI Police)  เจตจำนง 

📢📢เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2562 🌴new🌴 การจัดซื้อจัดจ้าง

📢📢ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงผ้าม่านปรับแสงห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดตรัง 🌴new🌴ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา


📢📢ประชาสัมพันธ์   เรื่องการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย  ในระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2561  ณ  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 435 ซึ่งประชาชนทั่วไป ทุกสาขา อาชีพ  ที่มีความสนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ ตามวันเวลาดังกล่าวโดยเตรียมเอกสารดังนี้
🌴 สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1  ฉบับ
🌴 สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1  ฉบับ
🌴 รูปถ่าย            ขนาด   1  นิ้ว   จำนวน  2  รูป

📢📢📢 หมายเหตุ เรื่องการฝึกอบรม รปภ.วันที่ 4-7 ต.ค.61 ขอเลื่อนการฝึกโดยจะแจ้งวัน เวลา ให้ทราบอีกครั้ง📢📢📢