ติดต่อ

ที่อยู่
 35 หมู่ 12 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์
 0 7557 2022

โทรสาร
 0 7557 2000
 0 7557 2001

อิเมล
 [email protected]