ผู้บังคับบัญชา ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง

พลตำรวจตรี สันทัด วินสน
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง

 

 

 พันตำรวเอก สมิต เชิงสะอาด
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง

 

พันตำรวจเอก อาคม บัวทอง
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง

 

 

พันตำรวจเอก เอกกมนต์ พรชูเกียรติ
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง

 

พันตำรวจเอก อภิชัย กรอบเพชร 
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง

 พันตำรวจเอกสิทธินันท์ สังฆพันธ์ุ
 รองผู้บังคับการตำรววจภูธรจังหวัดตรัง

       

 

พันตำรวจเอกเอกณรงค์ สวัสดิกานนท์
รองผู้บังคับการตำรววจภูธรจังหวัดตรัง