หน้าแรก


🎈🎈ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง🎈🎈

🌳🌳นโยบายการบริหารราชการ🌳🌳

 1. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติ เพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
 3. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม
 4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
 5. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน
 6. การเสริมสร้างความสามัคคี และการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ     
🌳🌳ข่าวประชาสัมพันธ์🌳🌳

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์” 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
ประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
https://web.ocsc.go.th/forking/

ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๕-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์จังหวัดตรัง http://trang.go.th/

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ระหว่างวันที่ ๑-๖ กรกฏาคม ๒๕๖๔
ผ่านระบบออนไลน์ http://trang.go.th/

 📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" ส่งประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 
                 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง(ติดตั้งห

📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ

📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ตำรวจประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ

📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" ผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนฯ

📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 

📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new"การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วย
                 งานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA) 
             ประจำปีงบประมาณ2564 ttp://www.jaray.police.go.th/2014/cor.php

📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรจังหวัดตรัง 
เจตนารมย์ในการป้องกันการทุจริต(Trang ProvinciaL Police's aims for preventing corruption)เจตนารมย์  
📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดตรัง
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน(Subject honest intentions in the administration of Trang ProvinciaI Police)เจตจำนง 

📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new"ผู้ชนะการเสนอราคา บ้านพักระดับ ผกก.-รอง ผบก.สภ.เขาวิเศษ

📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" ประสัมพันธ์และจัดทำช่องทางแสดงความคิดเห็นของ
                 ข้าราชการตำรวจในสังกัดต่อร่างกฏหมาย 
                 พ.ร.บ.ตำรวจ พ.ศ.ผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว 
                 http://human.police.go.th/202102/540/

📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดตรัง บ้านพัก สภ.เขาวิเศษ 
                 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" ประกาศเชิญชวน ป้อมตำรวจ สภ.หาดสำราญ
                 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวด

📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new"ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาก

📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" ประกาศ เชิญชวน
                 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยกา
                 ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดตรัง  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวด

📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดเครื่องแบบ

📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" ประกาศ ภ.จว.ตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
                  เอกสารประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างฯ ที่ทำการ สภ.บ้านโคกยาง

📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" ประกาศ ภ.จว.ตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง   
                  เอกสารประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างฯ ที่ทำการ 

📢📢 "New" ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" ประกาศแผนฯ
                  ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เรื่องประกวดาคา
                  ราคากลาง+ขอบเขตของงาน-โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

📢📢 "New" ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

📢📢 "New" ประกาศ ภ.จว.ตรัง ประกาศ ภ.จว.ตรัง แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง

📢📢 "New" ประกาศ ภ.จว.ตรัง ประกาศ ภ.จว.ตรัง แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์

📢📢 "New" ประกาศ ภ.จว.ตรัง แผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซม แผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซม.

📢📢 "New" ประกาศ ประกาศ ภ.จว.ตรัง แผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซม

📢📢 "New" ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)และระบบบันทึกเสียงของศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191

📢📢 ประกาศ ก่อสร้างแฟลตนาโยง  "new" ประกาศ ภ.จว.ตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่พัก(แฟลตฯ สภ.นาโยง),  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตฯ นาโยง
📢📢 ประกาศ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลัง “new” https://drive.google.com/drive/folders/1Stu2VvNmt2_YCZM5PtGiVYbIWaJiH770?usp=sharing
📢📢 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา    กองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวน 
📢📢 การประชาสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย  ''new''กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย

   6.📢📢 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย  ในระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2561  ณ  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 435   
ประชาชนทั่วไป ทุกสาขา อาชีพ  ที่มีความสนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้   ตามวันเวลาดังกล่าว  โดยเตรียมเอกสารดังนี้
     1. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ
     2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1  ฉบับ
     3. รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว   จำนวน  2  รูป 
 🎶🎶📢📢 หมายเหตุ เรื่องการฝึกอบรม รปภ. วันที่ 4-7 ต.ค.61 ขอเลื่อนการฝึกโดยจะแจ้งวัน เวลา ให้ทราบอีกครั้ง📢📢

🌵🌵ภารกิจผู้บังคับบัญชา🌵🌵